Nielegalni imigranci w naczepie tira

Funkcjonariusze z dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Policji podczas pełnienia służby zostali wezwani do interwencji – zachodziło podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy. 2 obywateli Afganistanu…